onderzoek kat dierenarts

Gebitsbehandeling van katten

Meer dan 80% van de katten heeft last van een slecht gebit. De meest voorkomende klacht aan het gebit is tandsteen. Het tandsteen zorgt voor een ontsteking van het tandvlees en leidt uiteindelijk tot verlies van de tand. Bij katten komen ook specifieke aandoeningen voor zoals de FORL en het stomatitis/faucitis complex.

FORL staat voor Feline Odontoclastische Resorptieve Laesies. Een FORL of tandhalslesie is niet vergelijkbaar met een gaatje bij mensen of honden. Het ontstaat door een ontsteking van het tandvlees in combinatie met andere factoren. FORL’s zijn de belangrijkste reden voor pijnlijke tanden bij de kat. Vaak is een dentale röntgenfoto nodig om een goed inzicht te krijgen in de situatie en de beste aanpak.

Gebitsbehandeling

Vooraf aan een gebitsbehandeling maken we op de praktijk een inschatting van de kosten. De hieronder getoonde kosten zijn puur ter illustratie, maar niet bindend.
Kat tandsteen verwijderen Kostenraming op aanvraag
Aanvullende dentale röntgen 66,00 tot 198,00
kat gebit